پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، واجبات منا

وابسته

جمره، نیت رمی جمرات

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 282
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 233