پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

حدث، نیت وضو

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 144
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 204
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 110