پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

ذکر رکوع، ذکر معین در رکوع

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 169
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه (91-92)