پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط اجاره زن شیرده

وابسته

زن شیر ده

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 298
  • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 76