پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، تعیین

وابسته

تاخیر سال خمسی، تقدیم سال خمسی، سال خمسی، مبدأ سال خمسی

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 1 : صفحه 167
  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 1