پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مزارعه، تعیین

وابسته

تعیین مدت مزارعه، سال

منابع

  • الفقه جلد 54 : صفحه 286
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 57
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 72