پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مسابقه، تعیین

وابسته

تعیین حیوان مسابقه، سواره، شرایط مسابقه

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 11 : صفحه 132، 142
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 371
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 355
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 379