پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تعیین

اخص

تعیین بسمله سوره، تعیین جنس سوره

وابسته

سبق لسان به سوره نماز، سوره نماز، قرائت سوره در نماز، قرائت سوره غیر معین در نماز، قرائت نماز، نسیان سوره معین در نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 165
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه (51-52)، 55، 57
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 246، (248-250)، 249
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه (180-182)
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه (279-282)