پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شیرخوار، تعیین، شرایط اجاره زن شیرده

وابسته

شیرخوار

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 163
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 194