پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، نیت عبادت

وابسته

تعیین عمل، عبادات بالمعنی الاخص، عبادات بالمعنی الاعم

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه (10-11)
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 123