پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

تعیین عبادت، نیت عبادت

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 123