پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مبیع، تعیین

وابسته

عیب مبیع ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 213