پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام تیمم، تعیین

وابسته

غایت تیمم

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 424، 425