پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قتل، تعیین

وابسته

لوث، مرگ ( فقه )

منابع

  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 464