پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام روزه، تعیین

وابسته

قضای روزه

منابع

  • الصوم فی الشریعة الاسلامیة الغراء جلد 1 : صفحه 42
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 545
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 210
  • مهذب الاحکام جلد 10 : صفحه 25