پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین

وابسته

تعیین مدت مزارعه

منابع

  • الفقه جلد 56 : صفحه 284
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 56
  • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 71