پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مبلغی که بیمه گر در ازای خسارت به بیمه گذار می‌پردازد.

اعم

تعیین، شرایط بیمه

وابسته

مبلغ بیمه گر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 609