پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام بیع، تعیین

اخص

تعیین خریدار، تعیین فروشنده

وابسته

تمییز فروشنده و خریدار، شرایط متبایعان، متبایعان، معاطات

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 77
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 242، 280