پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط مسابقه

اخص

تعیین تیر انداز، تعیین حیوان مسابقه، تعیین صفات اصابت، تعیین عدد اصابت، تعیین عوض مسابقه، تعیین مسافت مسابقه، تعیین نشانه مسابقه

وابسته

مسابقه ( اعم )، مسابقه ( خاص )، مسابقه ( عام )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 353
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 226
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 177
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 159