پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط اجاره حیوان

وابسته

اجاره حیوان ( فقه )

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 98
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 572