پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط عاریه

وابسته

تعیین مستعیر، مستعار ( فقه )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-2 : صفحه 50
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37 : صفحه 148