پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارکان بیمه، تعیین مقدار

وابسته

ریسک بیمه

منابع

  • فقه الموضوعات الحدیثة : صفحه 179