پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین مقدار

وابسته

تعدیل شاهد ( فقه )، مشهود به ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 316
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 431
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 77