پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، احکام نماز، تعیین

وابسته

ذکر اسم میت در نماز استیجاری، منوب عنه نماز، نماز استیجاری

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 228
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 355