پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، واجبات نماز میت

وابسته

میت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 83
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 422
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 51
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 243
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 140