پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین نماز، شرایط اذان

وابسته

اذان نماز، تعیین نماز در اقامه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 77
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 582
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 69