پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زکات، تعیین

وابسته

زکات ( عین )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 341
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 38
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 9 : صفحه 346
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 373