پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین نماز

وابسته

نماز ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 589
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 157