پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مبلغی که بیمه گذار در ازای بیمه می‌پردازد.

اعم

تعیین، شرایط بیمه

وابسته

مبلغ بیمه گذار

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 609
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 4 : صفحه 447