پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعیین، شرایط مزارعه

وابسته

مزارعه ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 204