پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفاره، تعیین

اخص

تعیین روزه کفاره، تعیین سبب کفاره، تعیین عتق کفاره، تعیین غذای کفاره

وابسته

جهل به نوع کفاره، کفاره ( عمل )، کفاره مجهول

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 24، 25
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 209
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 127
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 232، 235، 236، 238، 256
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 71
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 71
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 340