پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تفریق ( فقه )

اخص

تفریق بین نماز جعفر طیار، تفریق بین نماز مستحاضه، تفریق بین نماز مشترک

وابسته

جمع نماز، نماز ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه تفریق بین نماز به زیرصفحه تفریق بین نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 243
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 29
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 30
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 394
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 113
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 114