پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تقارن ( فقه )، شرایط ذبح

وابسته

تسمیه ( گفتن بسم الله )، ذبح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 115
  • مجله فقه اهل بیت : صفحه 47