پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، تقاص

منابع

  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 17 : صفحه 462