پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تقدیم

وابسته

شرایط مکان نمازگزار، نماز زن جلوتر از مرد، نماز زن همراه مرد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 148
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه (16-18)
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (418-427)