پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، تقدیم سعی بر اعمال منا

وابسته

سعی، قربانی ( عمل )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 257