پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام طواف، تقدیم اعمال حج

اخص

تقدیم طواف إفراد، تقدیم طواف قران، تقدیم طواف نساء

وابسته

اعمال منا، تذکر بطلان طواف، تقصیر در منا، حلق در حج، رمی جمرات، سعی، طواف، طواف حج، قربانی ( عمل )، وقوفین

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 214، 257، 310
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 359
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 451
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 256، 257
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 119 : صفحه (238-241)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه (238-240)، (241-238)، 242، (392-393)، 395، 396، 447
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 26
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 138، (259-260)، 261، 321، 323
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 19، (20-21)، 24، 137، 190، 333، 334