پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تقلید در موضوعات

وابسته

تعذر علم به وقت نماز، وقت نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 273