پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، تلفظ

وابسته

نیت نماز

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 101
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 156
  • ترجمه تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 282
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 553
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 219
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه (169-173)
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 130