پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تلقین نماز

وابسته

تعلم نماز، جهل به نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 130