پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد متنجس شدن با تماس حیوان نجس العین است.

اعم

احکام نجاسات، تماس

وابسته

آب دهان نجس العین، خاک مالی متنجس به نجس العین، لیسیدن نجس العین، ولوغ نجس العین

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 190
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 27