پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تملک

اخص

استرقاق، تملک بر خویشاوند، تملک لقیط ( مفعول )
به لحاظ دین مملوک:
تملک بر کافر، تملک بر مسلمان

وابسته

انسان ( فقه )، خمس اسیر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 302
  • مهذب الاحکام جلد 18 : صفحه (89-91)