پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تملک بر کافر

وابسته

تملک بر ذمی، کافر حربی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 302