پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

توارث ولدالزنا

اخص

توارث ولدالزنا و ابوین، توارث ولدالزنا و زوجین، توارث ولدالزنا و فرزند

وابسته

خویشاوند، ولد الزنا

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 212
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 369
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 275، 277
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 63
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 519
  • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (52-53)