پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توبه ( فقه )

وابسته

ربای جاهل

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 19 : صفحه 216
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (398-400)، 402