پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، توبه ( فقه )

وابسته

ترک نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 130