پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

توبه ( فقه )

وابسته

حد قیادت، سقوط حد قیادت، قَوّاد

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 70، 123، 203