پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اقرار، احکام حدود، توبه ( فقه )

اخص

توبه زناکار بعد از اقرار، توبه سارق بعد از اقرار، توبه مساحق بعد از اقرار

وابسته

حدود ( خاص )، مقر

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 139
 • انوار الفقاهة جلد 1 : صفحه 177
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 460
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله : صفحه 86
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 19
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 293
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 27
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 152
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 89، 261
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 226
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 455
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1451
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 34
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 350