پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تکفین

وابسته

اضطرار ( فقه )، تکفین اختیاری، تکفین با پوست مردار، تکفین با حرام گوشت، تکفین با حریر خالص، تکفین با حلال گوشت، تکفین با مغصوب، تکفین با نجاست، تکفین با یک قطعه کفن، تکفین به مقدار ستر عورت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 416
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 73
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 190