پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

تکفین با مالا یجوز الصلاه فیه

اخص

تکفین با پوست حرام گوشت، تکفین با کرک حرام گوشت، تکفین با موی حرام گوشت

وابسته

تکفین اضطراری، تکفین با حلال گوشت، حیوان حرام گوشت، دوران تکفین با پوست و اجزای حرام گوشت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 417
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 73
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 379
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه (173-174)
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 38